header.png
Nieuws
Nieuws afbeelding

Optoch in Bliërick 2020

29 augustus 2019


 

Auk zoë genaote van dae prachtige zomer? Hae is nog steeds bezig en op dit moment zien we aan de derde hittegolf begonne en dan dinkse ech neet aan kalt waer met haasse en mutse op de kop!!

Maar toch wille weej met dit stökske ôg attendere op daen tiëd in de winter en specifiek op zondaag 23 februari 2020.

 

Dan trek namelik de groëten optoch door Bliërick en doon weej as hokkieklup netuurlik weer mei! Weej zien ekstra gemotiveerd door ’t sukses van ’t veurigjaor met ôzze  iërste priés veur de groëte groepe, maar weej blieve ’t doon veur ’t plezeer met mekaar.

Ônder ’t motto ”Bliërick kleurt” wille weej d’r weer ein prachtig en kleurriëk fiës van gaon make en det kinne weej netuurlik neet zonder ôg!!

Is d’r iets veranderd sinds de letste paar jaor? Eigelik neet, maar waal ’t feit det de pekskes deze kiër vuuel gemekkelikker te make zien! Veur diegene die neet zoë good zien met naold, draod of neimesjiën eine hiële opluchting liek ôs?!!

Dus waat held dich noow nog taege um zoë snel meugelik eine mail te steure nao:

[email protected]

en dich op te gaeve as deilnemer.

Op dit moment hebbe weej allein nuuedig: diene veur-en achternaam,tillefoonnummer + e-mailadres, laeftiëd en ofse ein maedje of eine jông bis.

Dien kleidingmaote hebbe weej later nuuedig, want ut is waal de bedoeling desse dien pekske zelluf maks, (of luuëts make)!

 

De kóste zien veur:

* Persoeëne vanaaf maot 152 en groeëter: € 35,-- 

* Minse met ein maot tot en met 146: € 20,--

Baove geneumde bedrage gaer euvermake op NL02RABO0107774682 tnv Fransman en daobeej diene eige naam en "aanmelding optoch 2020” vermelde.

De kins dich wies uuëterlik zôndaag 3 november aanmelde.

 

Dink d’r aan desse zelluf dien eige attribute mós make. Beej ut inein knutsele van de ker, de mezie~k en ut schminke op de zondaag kinne we ouk hölp gebroe~ke

 

 

Let auk effe heej op: 

-Weej hebbe gaer det kinder ónder de tieën (10) jaor ónder superviezie van eine volwassene meilaupe.

-Weej halde auk dit jaor weer inlaupaovende waobeej hölp gebaoje wuurt beej ut make van dien pekske en attribute!

  

Vastelaovend same!

De optochkemissie

Agenda

Teamselector

Uitslagen

HCB J8E1
Venlo J8E1, Venlo
:
HCB M6E1
Horst M6E1, Horst
:
HCB M6E2 mix
Weert M6E1, Weert
:
HCB M8E1
HCPM M8E1, HCPM
:
HCB M8E2
HV Meerssen M8E2, HV Meerssen
:
HCB M8E3 mix
VHV Sjinborn M8E2, VHV Sjinborn
: