header.png

Afmelden


Opzegging lidmaatschap:
Het lidmaatschap kan worden opgezegd door het zenden van een email aan [email protected] onder vermelding van de naam, de geboortedatum, het lidnummer (uw inlogcode), en de reden van opzegging. U ontvangt hierover een bevestiging via de mail.

Statuten: Artikel 8 - Lid 1 en 4 Opzeggen Lidmaatschap:
Lid 1: Opzeggingen dienen te geschieden met inachtneming van een termijn van tenminste een maand voor het einde van het verenigingsjaar, dus vóór 1 juni. 
Lid 4: Wanneer een lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.

De laatste dag van het verenigingsjaar is 30 juni. Bij afmelding na 31 mei bent u contributieplichtig voor het volgende nieuwe verenigingsjaar.


 

Agenda

28juni HCB Kamp 2019 12:00 - 00:00
29juni HCB Kamp 2019 00:15 - 00:00
30juni HCB Kamp 2019 00:15 - 17:00
Bekijk de gehele agenda

Teamselector

Uitslagen

HCB Z-JA1
Nuenen JA1, Nuenen
:
HCB Z-JA1
Deurne (M.H.C.) JA1, Deurne (M.H.C.)
:
HCB Z-M8E1
HC Nova M8E2, HC Nova
:
HCB Z-M8E1
Hockeer M8E1, Hockeer
:
HCB Z-MB1
Scoop MB1, Scoop
:
HCB Z-MB1
Maastrichtse Hockey Club MHC MB2, Maastrichtse Hockey Club MHC
: