header.png

Afmelden


Opzegging lidmaatschap:
Het lidmaatschap kan worden opgezegd door het zenden van een email aan [email protected] onder vermelding van de naam, de geboortedatum, het lidnummer (uw inlogcode), en de reden van opzegging. U ontvangt hierover een bevestiging via de mail.

Statuten: Artikel 8 - Lid 1 en 4 Opzeggen Lidmaatschap:
Lid 1: Opzeggingen dienen te geschieden met inachtneming van een termijn van tenminste een maand voor het einde van het verenigingsjaar, dus vóór 1 juni. 
Lid 4: Wanneer een lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.

De laatste dag van het verenigingsjaar is 30 juni. Bij afmelding na 31 mei bent u contributieplichtig voor het volgende nieuwe verenigingsjaar.


 

Agenda

16juni Slotdag Jongste Jeugd 08:30 - 14:00
17juni Kampioensreceptie 17:00 - 23:00
21juni Voorbereidingen ZATT 19:00 - 20:00
Bekijk de gehele agenda

Teamselector

Uitslagen

HCB M6E2
Tegelen ME1
:
HCB D1
Don Quishoot D1
3:3
HCB M6E2
Blerick ME3 MIX
:
HCB M6E3 mix
Blerick ME2
:
HCB MC2
Horst MC1
0:0
HCB D1
Scoop D1
4:1