Praktisch.jpg
Nieuws

Aankondiging beslissingswedstrijden jeugdcompetities 2015-2016

25 april 2016
De competities van het seizoen 2015-2016 naderen hun ontknoping. Met nog 4 reguliere speelrondes voor de jeugd te gaan tussen 18 april en 4 juni 2016 is dit vaak de periode waarin de (meeste) beslissingen vallen om een kampioenschap. 

Om ervoor te zorgen dat deze beslissingen op een sportieve wijze tot stand komen heeft de competitieleiding besloten alle vanaf 21 mei 2016 nog te spelen wedstrijden in de competities conform Bondsreglement (2015) artikel B.9.3 aan te wijzen als beslissingswedstrijden. 

Voor de goede orde wordt het betreffende artikel (B.9.3) hieronder onverkort weergegeven. 

Lid 1:  
Een jeugdspeler - die op zich de juiste leeftijd heeft om in het betreffende team uit te komen (BR. A.2.3) mag slechts voor beslissingswedstrijden van dat team uitkomen indien hij/ zij in voorgaande wedstrijden in dezelfde tenminste tweemaal voor dat team is uitgekomen. 

Lid 2:  
Het in lid 1 bepaalde geldt niet indien het een jeugdspeler uit een lager elftal binnen dezelfde categorie betreft (bv. speler van JB2 die invalt bij JB1) of een jeugdspeler uit een lagere categorie (bv. MC1 bij MB1).

In aanvulling op bovenstaande wijzen wij u erop dat de algemene regels speelgerechtigdheid/invalbeleid zoals vermeld in Bondsreglement (2015) artikel B.8.3 onverminderd van kracht zullen blijven; het aanmerken van beslissingswedstrijden is hierop slechts een aanvulling.

Het lijkt ons gepast om u hierover te informeren en u op uw beurt de begeleiding van de juniorenteams om zo misverstanden en disciplinaire maatregelen te voorkomen.

Nieuwsberichten

Agenda

Teamselector

Uitslagen