Praktisch.jpg
Nieuws
Nieuws afbeelding

Herinnering: Oproep buitengewone Algemene Leden Vergadering 20/2

19 februari 2016 Nogmaals roept het bestuur van Hockeyclub Blerick haar stemgerechtigde leden/resp. vertegenwoordigers op om morgenavond, 20 februari 2016 om 19.30 uur te verschijnen op een extra, ingelaste Algemeen Leden Vergadering (ALV). Dit is noodzakelijk om de (verouderde) statuten te kunnen wijzigen en aan te passen aan de huidige situatie. Jullie aanwezigheid is noodzakelijk, formele regelgeving gebiedt ons dat we deze buitengewone algemene ledenvergadering alleen kunnen openen indien minimaal 50% van de stemgerechtigde leden aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

De onderwerpen op de agenda zijn:

- Instemming wijziging statuten
- Instemming beleidsplan 2015-2020

Agenda

Teamselector

Uitslagen