Praktisch.jpg
Nieuws

VRAGEN ALV 29 MEI 2015:

19 juni 2015


ILSE DIJKS , VRAAG MBT BIJDRAGE SPONSORSHIRT:

Drie jaar geleden tijdens de Algemene Leden Vergadering van onze HC is na stemming het bestuursvoorstel aangenomen om een huurpenning te vragen voor shirts die door de club worden uitgeleend.
Welke shirts worden uitgeleend?
Shirts die door de club worden aangekocht en ter beschikking worden gesteld van de speler(ster)s van een team.
Hoe is dit ontstaan?
Nadat Kies Mondzorg besloot om met HCBlerick als "partner" in zee te gaan, werden alle jeugd- en seniorenteams van shirts met opdruk voorzien. Dit liep ongeveer parallel met de invoer van het vernieuwde clubtenue en kwam dus goed uit om een groot aantal leden te helpen bij de aanschaf van een nieuw tenue terwijl ze ook nog beschikten over een prima oud tenue.

Het bestuur was van mening dat we onze leden niet geheel gratis wilden laten profiteren van deze plotselinge wending. Daarbij hebben we een benchmark onderzoek gedaan en zijn zodoende bekend geraakt met een groot aantal verschillende mogelijkheden bij andere clubs.
Voorbeelden hiervan zijn dat een club de leden jaarlijks van een tenue voorziet tegen betaling van 100 euro bovenop de contributie en andere uitschieters die we voor ons clubje te ver vonden gaan.
Het betekent dus ook dat de spelers van H1 en D1 nu deze bijdrage dienen te betalen.

Daarom is het volgende voor onze club van toepassing; De komende ....tig jaren is de HC gegarandeerd van sponsoring van alle selectie teams van zowel jeugd als senioren.
De sponsorcommissie heeft zich tot doel gesteld om de overige teams te helpen bij het vinden en behouden van een shirtsponsor (pakket 6 uit onze sponsorgids). Een aantrekkelijke deal voor sponsoren vanwege a) de prijs die veel minder is dan bij andere clubs en b) de uitstraling van ons clubtenue waardoor menig sponsor jaarlijks wordt aangetrokken.
De deal met de sponsor houdt in dat deze het sponsorbedrag aan de HC overmaakt, waarna de club voor aanschaf zorgt en zo eigenaar van de shirts is. De shirts zijn dus eigendom van de club en worden vervolgens ter beschikking gesteld tegen een kleine huursom. Dit is terug te vinden in het contributieoverzicht op onze site Hockeyclubblerick.nl/lidmaatschap/contributie.
De club neemt hiermee risico en verantwoording voor het beheer een goede maatvoering voor ieder lid en vervanging bij schade. Na drie jaar worden de shirts ingenomen en zullen er nieuwe shirts worden aangekocht door de club. Het sponsorgeld komt zo ten goede aan de hele vereniging

Tijdens de ledenvergadering werd opgemerkt dat we het risico zouden lopen dat het zal worden uitgelegd als verkapte contributie, maar de uitleg hieromtrent werd aanvaard. Een nieuw shirt kost 35 euro en de kinderen hebben gemiddeld tijdens de groei wel iedere twee jaar een nieuw shirt nodig. Als je kind in een team speelt dat gesponsord wordt kost je dit 8,50 euro/ jaar met de garantie dat je altijd een passend shirt hebt en is daarmee voor onze leden aantrekkelijker dan zelf aanschaf.

We zitten nu in een fase waarin we waarnemen dat ook niet-standaard-teams een shirt sponsor vinden, waarbij de kinderen dus al beschikken over een eigen shirt dat wel voor 35 euro is aangeschaft. Ik begrijp dat tijdens de transitie fase het wat moeilijker te begrijpen valt en dat mensen zich afvragen wat we aan het doen zijn. Met deze ervaring in het achterhoofd hebben we begrepen dat we hierover beter moesten communiceren. Dit is inmiddels gebeurd door een gedeelte op de site hieraan te wijden


MARLEEN HEUVELMANS, VERSCHUIVEN ALV NAAR ANDERE DAG ZODAT JONGE SENIOREN OOK KUNNEN KOMEN:

Als proef zullen we de volgende ALV op een zaterdag in juni uitschrijven. We zullen wel eerst de statuten moeten wijzigen omdat de vergadering nu statutair nog niet in Juni gehouden kan worden. Begin volgend jaar willen we daarom een extra ledenvergadering beleggen met als thema het wijzigen van de statuten.

MICHIEL MEULENKAMP, ENQUETE AAN ALLE VRIJWLLIGERS OM ACTIVITEITEN IN BEELD TE KRIJGEN. WAT IS HIERMEE GEBEURD?

Het inzichtelijk maken van de tijdsduur die vrijwilligers kwijt zijn aan hun taakaccent was onderdeel van een cursus die Henny Hendrickx en Arjen Bontenbal aan het volgen waren. Er is op die enquête ook veel response gekomen.

MARLEEN  HEUVELMANS, JEUGDACTIVITEITENCOMMISSIE, WORDT DIE NOG BEKEND GEMAAKT EN ZOU ER OOK NAGEGAAN KUNNEN WORDEN OF DEZE EEN KAMP MET OVERNACHTING KUNNEN ORGANISEREN?

1 Juni is vergadering geweest met het nieuwe JAC. De namen van de leden van het JAC zullen zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden.

Dit jaar zal er bij het kamp geen overnachting zijn. Wel zullen er avondspellen zijn.

Volgend jaar zal er een kamp oude stijl georganiseerd kunnen / gaan worden.

Agenda

Teamselector

Uitslagen