Praktisch.jpg
Nieuws

Voorlopige teamindelingen (herfst)competitie 2015-2016

15 juni 2015

Als bijlagen (jongens, meisjes, jongste jeugd) hierbij de voorlopige teamindelingen voor de (herfst)competitie van 2015-2016. Het is de afgelopen periode een hectische tijd geweest voor de jeugdcommissie, waarbij we in samenwerking met vele vrijwilligers tot deze indeling zijn gekomen. Wij willen dan ook iedereen bedanken voor zijn of haar hulp in dit proces. Zonder de hulp van eenieder hadden we het niet kunnen klaarspelen.

Wat betreft de teamindelingen hebben we nog een aantal opmerkingen waarvan we hopen dat iedereen hier rekening mee houdt:

- Dit betreft vooralsnog de voorlopige indeling. De Jeugdcommissie behoudt zich het recht voor om, daar waar nodig, de indeling nog aan te passen. Dit zal uiteraard niet zonder voorafgaand overleg plaatsvinden.

- De jeugdcommissie heeft de mogelijkheid te besluiten tot herindeling van de selecties gedurende de winterstop. Houdt hier dus ook rekening mee.

- Deze indeling geldt niet voor de zaalcompetitie. De zaalselecties worden tijdig gepubliceerd voorafgaande aan de zaalcompetitie.

- Bij de indeling van de jongens zijn we er vanuit moeten gaan dat we dispensatie krijgen van de KNHB om een aantal jongens nog een jaar een leeftijdsklasse lager te laten spelen. Zonder de bereidwilligheid van deze jongens hadden we niet in iedere leeftijdsklasse een team kunnen inschrijven, dus ook een woord van dank richting deze jongens.Vanuit de KNHB verwachten we hierover weinig problemen. Mocht het echter voor de hockeybond toch een probleem vormen, dan zal dit van invloed zijn op de uiteindelijke, definitieve indeling.

- Bij de meisjes A zijn op dit moment 13 meisjes in het 1e-, en 17 meisjes in het 2e elftal ingedeeld. Hierbij houden wij de mogelijkheid open om nog meisjes vanuit MA2 naar MA1 in te delen.

- Bij de meisjes 8-tallen is ook dit jaar geselecteerd op sterkte. Dit houdt in dat het M8E1 team als sterkste team wordt gezien en zo is ingedeeld. De andere M8 teams zijn gelijkwaardig ingedeeld en bij de KNHB in dezelfde klasse ingeschreven.

- Mocht een speler/speelster het niet eens zijn met de indeling in het team waarbij hij/zij is ingedeeld, dan is er een inloopavond gepland op dinsdag 23 juni a.s. van 19:00-20:00 uur in de Keet. Tijdens deze avond zijn de betreffende jongens en meisjes welkom om met de jeugdcommissie te spreken over de teamindeling. Het is hierbij echter wel de bedoeling dat de betreffende speler/speelster zelf het woord voert.

Een laatste mededeling: De trainingen tot de zomerstop zullen plaatsvinden tot 28 juni.

Rest me iedereen alvast een fijne zomervakantie te wensen en tot volgend seizoen!

Met sportieve groet, namens de gehele jeugdcommissie 

Rik van Baal

Voorzitter TC Junioren HC Blerick

Nieuwsberichten

Gesla

Agenda

Teamselector

Uitslagen

HCB J8E1
Venlo J8E1, Venlo
:
HCB M6E1
Horst M6E1, Horst
:
HCB M6E2 mix
Weert M6E1, Weert
:
HCB M8E1
HCPM M8E1, HCPM
:
HCB M8E2
HV Meerssen M8E2, HV Meerssen
:
HCB M8E3 mix
VHV Sjinborn M8E2, VHV Sjinborn
: