Praktisch.jpg
Nieuws

KNHB: speelgerechtigde spelers junioren laatste wedstrijden seizoen

27 mei 2015

Aan de besturen van de verenigingen van KNHB district Zuid Nederland
Kaatsheuvel, 22 mei 2015

Betreft: Einde Juniorencompetitie

Geacht bestuur,
De jeugdcompetitie loopt tegen het einde. Er zijn nog twee speelronden te gaan en daarnaast nog enkele inhaalwedstrijden. In deze periode vallen ook de meeste beslissingen over een kampioenschap. Om te zorgen dat deze beslissingen op een sportieve wijze tot stand komen worden alle nog te spelen juniorenwedstrijden in de districtscompetitie van Zuid Nederland vanaf 31 mei 2015 conform bondsreglement artikel B9.3 aangewezen
door de districtbestuurscommissie als beslissingswedstrijden.

Voor de goede orde wordt het betreffende artikel hieronder onverkort weergegeven

Bondsreglement artikel B9.3
Lid 1: Een jeugdspeler - die op zich de juiste leeftijd heeft om in het betreffende team uit te komen (BR A2.3) – mag slechts voor beslissingswedstrijden van dat team uitkomen indien hij/ zij in voorgaande wedstrijden in dezelfde competitie (lees hier: lentecompetitie 2015) tenminste tweemaal voor dat team is uitgekomen.
Lid 2: Deze regel geldt niet indien het een jeugdspeler binnen een lager elftal binnen dezelfde categorie betreft of een jeugdspeler uit een lagere categorie.

Tevens gelden hier de regels zoals afgesproken bij de start van de lentecompetitie 2015 DZI-competitie – Speelgerechtigheid junioren

Daarnaast verklaart de districtbestuurscommissie ook artikel A4.1.4 van het bondsreglement van toepassing. Dit houdt in het kort in dat geen enkele speelster/speler uit een hoger elftal voor alle juniorenwedstrijden te spelen na 31 mei speelgerechtigd is voor een lager elftal. In deze casussen kunt dus geen beroep doen op het eerder genoemde artikel B9.3

Voor de goede orde wordt het betreffende artikel hieronder onverkort weergegeven
Bondsreglement artikel A4.1.4
Bij de junioren is het voor een speler op zich geoorloofd om binnen één categorie (bijv. A/B enz) voor alle teams uit te komen. In het geval het bondsbestuur dan wel de districtsbestuurscommissie echter vaststelt, dat het uitkomen van een speler uit een hoger team (bijv. A1) in een lager team (bijv. A2) binnen die categorie competitievervalsing veroorzaakt, dan kan het bondsbestuur respectievelijk de districtbestuurscommissie de speler als niet-speelgerechtigd aanmerken.

Het lijkt mij gepast om u hierover te informeren en u op uw beurt de begeleiding van de juniorenteams om zo misverstanden en disciplinaire maatregelen te voorkomen.

Met sportieve groet,
Leon Rutten
Competitieleider Veldhockey
KNHB District Zuid-Nederland


Agenda

Teamselector

Uitslagen