Praktisch.jpg
Nieuws

Herindeling meisjesteams A, B en C - voorjaarscompetitie 2014-2015

29 december 2014


Tijdens de voorbereiding van het seizoen 2014 – 2015 hebben wij als TC junioren, na overleg met onder andere diverse coaches, een teamindeling gemaakt. Daarbij hebben wij aangegeven dat na afloop van de herfstcompetitie er een evaluatie zou plaatsvinden. Deze evaluatie heeft plaatsgevonden. Een tekort aan voldoende kader, een te krappe bezetting van de teams, een groot aantal blessures en een aantal afmeldingen hebben ons doen besluiten om een nieuwe indeling te maken bij de meisjes A-, B- en C-teams.

De teams komen nu wat ruimer in de bezetting te zitten waardoor Meisjes C3 als team verdwijnt. 
We hebben bij deze nieuwe indeling geprobeerd om de diverse teams op het huidige niveau te houden. De herindeling is besproken met diverse coaches en na een aantal aanpassingen kwamen we tot het volgende, weloverwogen besluit. De nieuwe teamindeling (zie bijlage) zal dan ook gelden vanaf de start van de voorbereiding op de voorjaarscompetitie 2015.

Wij realiseren ons dat dit voor menig speelster een nieuwe uitdaging betekent en dat het misschien even wennen zal zijn. Ook voor de coaches en trainers betekent dit een aanpassing. Door deze nieuwe indeling en met name de ruimere bezetting van de teams, voorzien we echter dat de werkzaamheden van de trainers/coaches minder onder druk komen te staan. Deze vrijwilligers hebben namelijk nogal wat voor hun kiezen gehad de afgelopen periode, als vereniging halen we ze dan ook graag wat uit de wind want we dienen zuinig te zijn op deze mensen van goede wil.

De teamindeling gaat in bij de voorjaarscompetitie en geldt nog niet voor de zaal. Uiterlijk 31 januari zal e.e.a. aangepast zijn in Lisa en kan iedereen weer als gewoonlijk de informatie via de site van Hockeyclub Blerick ophalen.

Namens TC Junioren

Rik van Baal


Bijlage

Agenda

Teamselector

Uitslagen