Praktisch.jpg
Nieuws
Nieuws afbeelding

Let op: alleen speelgerechtigde spelers mogen deelnemen aan de competitie!

6 oktober 2013

 

Algemeen
Het is de taak van de competitieleiding een eerlijk verloop van de competitie te waarborgen. Uitgangspunt hierbij is het Bondsreglement, waarin de regels zijn vastgelegd. Deze regels zijn voor alle verenigingen gelijk en worden consequent uitgevoerd. Wij benadrukken dat het wegen van de "goede trouw” (opzettelijke of onopzettelijke overtreding) niet in de ruimte van de competitieleiding ligt.


Kortom: iemand is spelend lid of niet. Inderdaad heel erg zwart/wit, maar wel duidelijk en transparant! Wij snappen dat dit niet altijd voor iedereen goed te begrijpen is, toch hopen wij op uw begrip.


Competitiemaatregelen bij niet-speelgerechtigde spelers
Wanneer een speler niet het juiste lidmaatschap heeft van de vereniging waarvoor hij/zij uitkomt in de competitie, wordt deze beschouwd als een niet-speelgerechtigde speler.


De consequenties zijn als volgt:
1.    Drie (3) wedstrijdpunten in mindering per wedstrijd voor het team waarin de speler is uitgekomen.
2.    Maximaal € 250,00 boete per wedstrijd waarin de speler is uitgekomen.
3.    Afhankelijk van het resultaat: evt. overspelen van de wedstrijd(en).

N.B. De overtreding kan niet worden afgedaan met alleen een administratieve boete! Het uitkomen van een niet-speelgerechtigde speler heeft dus altijd een puntenstraf tot gevolg, ook al kan het team (bv. door een administratieve fout van de vereniging) er niets aan doen!


Actie club
Wij adviseren u per omgaande te controleren of leden die voor uw vereniging uitkomen in de competitie, ook daadwerkelijk lid zijn van uw vereniging én als spelend lid zijn opgevoerd in de ledenadministratie.


Twijfelt u of een lid goed is opgevoerd? Neem dan contact op met de leverancier van uw ledenpakket.
Voor vragen over de regels omtrent speelgerechtigdheid kunt u contact opnemen met de competitieleiding (voor districtscompetitie via het districtskantoor, voor Bondscompetitie met het Bondsbureau).


Controle KNHB
De competitieleiding voert wekelijks controles uit op speelgerechtigdheid van spelers. Bij teams waarin niet-speelgerechtigde spelers uitkomen, zullen conform bovenstaande richtlijnen competitiemaatregelen worden opgelegd.


Voorkom onnodige puntenstraffen en boetes en zorg dat uw leden correct zijn opgevoerd in de ledenadministratie!

Agenda

Teamselector

Uitslagen