Praktisch.jpg
Nieuws

Rectificatie berichtgeving rondom ALV

12 november 2019 In de gisteren verschenen nieuwsbrief werd door de kop boven het nieuwsartikel gesuggereerd dat de stemming tijdens de ALV de daadwerkelijke fusie betrof. De stemming betrof echter het verlenen van het mandaat aan het bestuur om het traject van de fusie verder voort te zetten. Tijdens de ALV in januari 2020 zal de stemming rondom de daadwerkelijke fusie aan de orde komen. 

Agenda

Teamselector

Uitslagen