Praktisch.jpg
Nieuws
Nieuws afbeelding

Fusiebulletin: update fusieplannen en peiling nieuwe clubnamen

16 oktober 2019
De drie hockeyclubs in de gemeente Venlo willen hun samenwerking verder versterken door te fuseren. In dit vijfde fusiebulletin blikken we terug op het Hockeycafé van afgelopen week.

De gemeenteraad aan zet
In een goed gevulde aula van het Valuas College werden afgelopen dinsdag tijdens het tweede Hockeycafé door de drie hockeyverenigingen de contouren gepresenteerd van het beleidsplan van de op te richten fusievereniging.  Vanuit een zeer positieve grondhouding werden door het publiek kritische vragen gesteld aan de voorzitters van de drie verenigingen, de procesbegeleider én aan de gemeente. Hoofdzakelijk ging het om vragen over de inhoud van het beleidsplan en details over de voortgang van het fusieproces.

Vanuit de aanwezigen werd met ontsteltenis gereageerd op de toelichting vanuit gemeente Venlo op de presentatie van de gemeentelijke begroting voor 2020. Hierin zijn onvoldoende middelen geraamd om de gefuseerde vereniging met ingang van het seizoen 2020-2021 op één locatie te kunnen laten spelen. Het College van B&W acht het niet realistisch dat een fusie in 2020 haalbaar is. Ondanks het feit dat Wethouder Vervoort (Sport) aangaf dat "alle seinen voor een fusie op groen staan” wekte hij daarmee bij de aanwezigen geen vertrouwen. Inmiddels is vanuit de drie verenigingen een brandbrief onderweg naar de gemeente. Besluitvorming rondom de gemeentelijke begroting is voorzien begin november van dit jaar. De gemeenteraad is nu aan zet om de voor de fusie benodigde middelen hierin alsnog op te nemen. Het was immers de gemeenteraad die de verenigingen in 2017 opriep om gesprekken te starten over een fusie. Uitstel van de fusie is voor alle drie de verenigingen géén optie.

Naam voor de nieuwe vereniging
Door werkgroep Cultuur & Toekomst is de uitkomst van de prijsvraag rondom de nieuwe naam, clubkleuren en het logo toegelicht. Uit vele honderden inzendingen is door de werkgroep een top-3 van mogelijke clubnamen opgesteld. Leden kunnen tot het einde van deze maand via een 'online peiling' hun stem uitbrengen op één van deze namen. Uiteindelijk neemt de Stuurgroep Fusie - met inachtname van deze peiling - een besluit. De geselecteerde namen zijn (in willekeurige volgorde):
 

Hockeyclub Venlo


Een voor de hand liggende keuze die refereert naar de gemeente waar de beoogde fusieclub komt te liggen.

___
 

Hockeyclub Delta Venlo


De naam Delta staat symbool voor de driehoek tussen Blerick, Tegelen en Venlo. Een uniforme naam met legio mogelijkheden.

___
 

Hockeyclub Vrijenbroek


Een uniforme naam die linkt naar Sportpark Vrijenbroek. De beoogde thuislocatie van de nieuwe hockeyclub.
 
Stem nu op www.hockeyinvenlo.nl!
De nieuwe naam wordt opgenomen in de conceptstatuten en het mandaat (fusievoorstel), ter voorbereiding op het juridische fusietraject. Hierover stemmen de leden per vereniging op 4 november a.s. in een Bijzondere Algemene Ledenvergadering. Op basis van het doorlopen juridische traject zal in januari 2020 gestemd worden over de definitieve fusie (fusiebesluit).

De werkgroep Cultuur & Toekomst gaat nu verder aan de slag met de ingezonden ontwerpen voor het nieuwe clubtenue. Op basis daarvan zal uiteindelijk met behulp van een professionele vormgever ook het uiteindelijke logo worden ontwikkeld. De clubkleuren (tenue) en logo hoeven niet opgenomen te worden in de concept statuten.
Voor meer informatie, vragen, suggesties en opmerkingen: bezoek de website of mail ons op [email protected].

Agenda

Teamselector

Uitslagen