Praktisch.jpg
Nieuws
Nieuws afbeelding

Update: Samenwerking HCB, VHC en THC

18 oktober 2018

Beste leden, Zoals jullie ongetwijfeld allemaal weten worden er door Hockeyclub Blerick, de Tegelse Hockey Club en de Venlose Hockey Club verkennende gesprekken gevoerd die zouden kunnen leiden tot een fusie. Zo ver is het natuurlijk nog niet, maar de besturen van de drie verenigingen zijn met open vizier gesprekken met elkaar aangegaan. 

 

Afgelopen juni en september hebben er een tweetal bijeenkomsten plaatsgevonden onder leiding van medewerkers van de KNHB. Bij deze bijeenkomsten werd op constructieve wijze door afgevaardigden van alle verenigingen gesproken over de toekomst van onze mooie sport in deze regio. De bijeenkomsten laten zich omschrijven als realistisch, maar met ruimte om te dromen waar dat mogelijk is. We kunnen melden dat we in zeer goede harmonie naar de toekomst kijken met z'n allen. 

 

Dat er nog veel water door de Maas zal moeten voordat een eventuele fusie een feit is, is een absolute zekerheid. Organisatorisch en financieel komt er nog veel op de verenigingen af. Toch zijn we blij met de intentie van de drie verenigingen om heel nadrukkelijk naar overeenkomsten te zoeken waar dat mogelijk is. Die grondhouding levert gezond kritische input op die een goede basis vormt voor verdere gesprekken. 

 

Op korte termijn, binnen enkele weken, zullen de drie verenigingen gezamenlijk met de gemeente Venlo in overleg gaan om de bevindingen tot nu toe te delen. Ook de gemeente staat constructief in de hele planvorming en daar kunnen we, mits we het zorgvuldig aanpakken, ons voordeel mee doen. 

 

De fase daarna is er eentje van de clubs zelf. Uiteraard willen we ook weten welke vragen er nog leven bij de leden en hopen we daar ook al goede antwoorden op te kunnen geven. Bovendien is constructieve inbreng van de leden heel erg belangrijk voor het hele proces. De verenigingen zullen zelf het initiatief nemen om hun eigen leden hiervoor uit te nodigen. 

 

Meer concreet nieuws hebben we op dit moment nog niet. Na het gesprek met de gemeente zullen we jullie weer informeren. Mochten jullie in de tussentijd vragen hebben dan kunnen jullie uiteraard contact opnemen met het bestuur van de eigen vereniging. Met sportieve groeten,

 

Rik van Baal, voorzitter HCB

Thomas Vossen, voorzitter THC

Jeroen Bakkers, voorzitter VHC

 

Agenda

Teamselector

Uitslagen