Praktisch.jpg
Nieuws
Nieuws afbeelding

Update: Samenwerking HCB, VHC en THC

12 juli 2018

Beste leden,  


De afgelopen maanden hebben de gemeente en drie hockeyverenigingen in Venlo een aantal maal op zeer constructieve wijze met elkaar gesproken om, zoals dit werd geformuleerd, "een stip aan de horizon” te bepalen omtrent de mogelijkheden voor een vorm van samenwerking. Aanleiding hiervoor was dat de verenigingen geconfronteerd werden met een stevige budgettaire uitdaging van de gemeente. In eerste instantie leidde dit tot het uitstellen van de broodnodige vervanging van versleten kunstgrasvelden en werden daar bovenop gewijzigde financiële spelregels door de gemeente aangekondigd. Het daaropvolgende gezamenlijke protest van de verenigingen heeft gezorgd dat dit onderwerp opnieuw in de gemeenteraad passeerde, waarop alsnog middelen zijn vrijgemaakt voor de hoogstnodige vervangingen. Voorwaarde was wel dat de verenigingen met elkaar in gesprek gingen over samenwerking. 


Inmiddels hebben diverse constructieve gesprekken plaatsgevonden, waarbij de "flow” is gevonden om door te pakken. Een volgende verkennende stap werd gezocht in advies van de KNHB. De hockeybond heeft hierop aangegeven te kunnen ondersteunen in het proces dat moet leiden tot mogelijke fusie van de drie hockeyverenigingen in Venlo.  


Afgelopen week heeft onder deskundige leiding van de KNHB een eerste strategische sessie met de drie verenigingen plaatsgevonden. Voorafgaand aan deze sessie, waarvoor alle bestuursleden zijn uitgenodigd, is door de clubs een zogenaamde verenigingsmonitor ingevuld. Daaruit kwamen duidelijk een aantal overeenkomsten in ambitie, maar ook een aantal verschillen in inzichten rondom de samenwerking tussen de drie verenigingen naar voren. In verschillende rondes werd gediscussieerd over de invulling van een groot aantal beleidsthema’s, waarbij getracht werd consensus te bereiken over de prioriteitstelling en ambitie van de diverse thema’s. De deelnemers aan de workshop geven allen aan deze discussie over de verschillende beleidsthema’s en uitgangspunten voor de verdere samenwerking als zeer prettig te hebben ervaren.  Een samenvattend verslag van deze bijeenkomst ontvangen wij binnenkort van de hockeybond. 


In een volgende sessie gaan we o.a. op zoek naar de noodzaak en drijfveren voor elk van de drie verenigingen voor de verdere samenwerking. Daarna zal ook aan alle geïnteresseerde leden gevraagd worden deel te nemen in een aantal workshops en discussierondes, waarbij een aantal belangrijke inhoudelijke beleidsthema’s nader worden uitgewerkt. 

Voor nu wensen we alle leden van onze verenigingen een goede zomerstop. Bij nieuwe ontwikkelingen stellen we jullie uiteraard weer op de hoogte! 


Namens de drie hockeyclubs, 

Rik van Baal (Vz HCB)

Thomas Vossen (Vz THC) 

Leopold Hermans (Vz VHC)

Reacties

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws

Agenda

Teamselector

Uitslagen